De store vindmøller – konsekvenser for Lild Strand

Foreningen “Nej til store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt” med Ulrik Iversen i spidsen gør en kæmpeindsats for at forhindre de store vindmøllers opførelse i Østerild Testcenter . Hvis planerne realiseres, vil det få meget store konsekvenser for Lild Strand, støj- og skyggepåvirkninger og uoprettelig ødelagt natur.

Udvidelsen af testcenteret med testpladser til 450 m høje vindmøller vil berøre et areal på mere end 100 km2 til hhv. støjzoner, skyggezoner og det frie vindfelt foran møllerne.

Se kortskitser nedenfor.

Ulrik Iversen, Jens Tilma og Bjarne Sørensen har foretræde for i Folketinget onsdag d. 17. januar, som repræsentanter for foreningen “Nej til store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt”