Demonstration mod kæmpevindmøller

Tirsdag d. 19. december var der demonstration mod de fem kæmpestore vindmøller på 450 meters højde, der i øjeblikket screenes for ved Østerild Testcenter. Hvis testområdet bliver udvidet vil det betyde et indgreb af dimensioner, der næsten ikke er til at forestille sig. Flere boliger skal nedlægges, og et areal på ca. 4 x 8 km skal fungere som vindfelt, og i dette vindfelt må der ikke være noget, hverken boliger, klitter eller skov, der udgør en højde på mere end 3 meter, bl.a. skal hele Hjardemål Klitplantage fældes og Frøstrup lejren skal nedlægges.

Sidste agtindsigt viser, at placeringen af tre af de nye møllerne skal drejes mod øst i forhold til de eksisterende møller, hvilket betyder støjgener rammer Lild Strand i visse vindretninger.

Demonstrationen foregik foran Thisted rådhus samme dag, som der var kommunalbestyrelsesmøde. Der var ca. 200 fremmødte, og demonstrationen medførte, at der udenfor dagsordenen på kommunalbestyrelse mødet blev vedtaget nedenstående:

Citat fra Nordjyske: ”Vi har aftalt at der udarbejdes en fælles udtalelse fra den samlede kommunalbestyrelse hvor vi siger “nej tak” til planerne om at udvide testcentret i Østerild, siger Ulla Vestergaard (S), som udenfor dagsordenen på tirsdagens møde i kommunalbestyrelsen bad om en stillingtagen til en fælles udtalelse”.