Faste orienteringsposter i Lild Klitplantage

Findvej i Lild Klitplantage

Pinseløbet har i mange år været en tilbagevendende begivenhed i Lild Strand arrangeret i et samarbejde  mellem Grundejerforeningen Svenstibakkevej og Hawboernes Forening.

Vi har længe haft et ønske om “udbygge” mulighederne for at opleve den skønne natur omkring Lild Strand, og det ser nu ud til at blive virkelighed, fordi Naturstyrelsen Thy har givet tilladelse til at lave et “Findvej i” projekt med faste poster i Lild Klitplantage. Med de faste poster i klitplantagen kan du nu hele året selv lave “dit pinseløb”.

Forberedelserne er godt i gang, og du kan lige nu gå hen og støde på sådan nogle “fremmedelementer”, som du kan se på billedet, når du går en tur i plantagen. Det er markeringer, som skovens folk skal bruge til at sætte de faste poster op efter. Efterhånden som der bliver gravet stolper ned, vil “fremmedelementerne” blive samlet ind igen.

Vi vil løbende informere om, hvordan projektet skrider frem. Målet er, at vi indvier de faste poster til Pinseløbet den 19. maj 2024.

Markeringsbånd til de faste poster