Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum

Den gamle bryggergård i Fjerritslev er under renovering. Facaden føres tilbage til sit oprindelige udseende, hvilket indebærer nye skorstenspiber, nye døre og vinduer samt en ny trappe ved indgangspartiet.

Hele bygningen bliver efterisoleret og alle rum bliver malet, og et nyt foredrags- og oplysningsrum bliver etableret.

Museet åbner igen i september måned 2021.

Museet, som det ser ud i dag.