KreativitetsHuset – gode nyheder

Følgende pressemeddelelse er modtaget fra Hanne Marie Kværndrup, Formand i Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand.

Stort til lykke med købet.

PRESSEMEDELELSE
Lildstrand 2. maj 2020
Så lykkes det!
Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand har nu skaffet alle 900.000 kroner til købet af den gamle
købmandsforretning på Strandvejen i Lildstrand.
– Vores kampagne for salg af Folkeaktier har virket. Vi har indtil nu solgt for 180.000 kroner til
aktionærer repræsenterende mere end 60 husstande i og omkring Lildstrand. Fantastisk siger
formanden for KreativitetsHuset Hanne Marie Kværndrup. En lokal borger har senest stillet et
rente- og afdragsfrit lån til rådighed på 50.000 kroner og dermed har vi sikkerhed for at være i
mål.
– Vi har nu bedt sælger om købsaftale pr. 1. maj 2020 med overtagelse af huset den 1.
november 2020. I mellemtiden vil der fortsat blive arbejdet intensivt på at skaffe fondsmidler
til renovering og ombygning. Faktisk afleverer vi netop nu 2 omfattende ansøgninger til fonde,
hvor vores projekt på forhånd er blevet forhåndsgodkendt til, at vi kan søge. Det er dog ingen
garanti for, at vi får pengene, understreger Hanne Marie Kværndrup.
Hun ser dog positivt på de fremtidige muligheder for at skaffe de omkring 1,7 mio. kr., som
renoveringen og etablering af faciliteter anslås at ville koste. Der er ingen tvivl om, at fondene ser
med respekt på, at vi har skaffet de 900.000 kroner selv. Thisted Kommune har bidraget med
300.000 kroner og Lokale Og Anlægsfonden med 200.000 kroner. De resterende 400.000 kroner
er tilvejebragt af lokale sponsorer samt ved salg af Folkeaktier.
Hanne Marie Kværndrup oplyser, at KreativitetsHuset fortsætter med at sælge Folkeaktier.
– Vi har stadig 17 unika kunstværker tilbage, der sælges som A aktier til 5.000 kroner stykket.
De nummererede og signerede kunstværker er hver fremstillet i 7 eksemplarer trykt på ægte
Bulbjergsten og stillet til rådighed af 6 lokale kunstnere, der indgår i Kunstriget. Endvidere
sælges små nummererede Bulbjergsten som B aktier til 1.000 kroner. Jeg har svært ved at få
armene ned i glæde over den store interesse, som mange viser KreativitetsHuset, siger
Hanne Marie Kværndrup og fortsætter
– Målet er, at KreativitetsHuset er det kreative og rekreative samlingspunkt for lokale kunstnere
med åbne værksteder for borgere, turister og fritidshusfolk i Hannæs-Østerild. At skabe
KreativitetsHuset i Lildstrand kræver samarbejde, kreativ produktudvikling og ihærdige
ildsjæle. Derfor er det nuværende samarbejde med Frøstrup Borgerforening og de øvrige
borgerforeninger i Hannæs-Østerild guld værd. Kun sammen kan vi skabe grundlaget for og
inspirere til kreative løsninger og nye samarbejdsformer for dermed at skabe vækst.
Lildstrand er et bevaringsværdigt lille kystfiskersamfund og kan kun bestå og udvikles,
såfremt der kommer flere og mere fleksible overnatningsmuligheder og attraktive aktiviteter i
byen. KreativitetsHuset bliver med sine 5 værelser og kunstnerbolig et godt fundament for en
nænsom udvikling af Lildstrand, som de lokale gerne omtaler som områdets stillekupe, siger
Hanne Marie Kværndrup