Lyngpleje på klitheden mellem Lild Strand og Bulbjerg

I dag var Naturstyrelsens ansatte på en udfordrende opgave, da et større areal på ca 1,5 hektar skulle afbrændes for at give lyngen de bedste betingelser for at forny sig. I følge Svend Erik Thomsen, NST, vil der det første år efter afbrændingen spire græsser frem, det følgende år vil klokkelyngen dominere og det tredje år kommer så den almindelige hedelyng og overtager  vegetationen.

 

Voldsomt ser det ud, når ilden har fat i den tørre vegetation. 21. marts 2022

Dagens opgave er ved at være slut. Afbrændingen foregik kontrolleret, og Skråvejen dannede grænse  mod øst for afbrændingen.