Naturnationalpark omkring Lild Strand?

Følg med i debatten på Hawboernes hjemmeside og på facebookgruppen “Det sker i Lild Strand”.

Der er samlet forskellige links vedrørende information om den eventuelle oprettelse af  “Naturnationalpark Vester Thorup”, som også omfatter Lild Strand.

I en Naturnationalpark  udsættes kvæg/heste under hegn til afgræsning af området.

Hegnets omfang er vist i nedenstående skitse, i alt 65 km hegn