Fårdam Sande

Fårdam Sande er en  parabelklit beliggende tæt på Klim Strand. Parabelklitten ses tydeligt, fordi alle træer på en del af klitten er blevet fældet.
Der etableret en sti til en udsigtsplatform og et shelter på stedet.  I informationstavler ved P-pladsen og ved udsigtplatformen.

Der er parkering på  Gl. Kongevej 44 i Klim Strand.

Området blev indviet d. 26. april 2019