Fartdæmpning i Lild Strand

På Hawboernes Forenings seneste bestyrelsesmøde i juni er det blevet besluttet at foretage en underskriftindsamling mhp at få etableret et bump samt skiltning med max 40 km/t på Strandvejen indenfor byskiltet i Lild Strand.

Hvis du vil bakke op om forslaget, kan det ske enten ved:

1) at sende til “Kontakt” på Hawboernes hjemmeside,  https://hawboerne.dk/ 

eller

2) at underskrive på en liste enten hos Bjarne, Tex, Arte, Ole og Hawhuset.