Thy Event- og Naturcenter

Bjergets Efterskole er blevet købt af to ildsjæle,  Tommy Jensen fra Hannæs Mobilkøkken og Lasse Sørensen fra Vesløs Kro.

De købte efterskolen i juni 2020, og allerede nu har de åbnet dørene for overnatning, mad ud af huset mm.

Læs mere her.