Vejlernes fugletårne

En vejle er et kystnært vådområde.

Danmarks mest kendte Vejler ligger i Thy og på grænsen til Hanherred.

I de østlige Vejler ligger søerne Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle og Bygholm Vejle.
I de vestlige vejler ligger søerne Tømmerby Fjord , Vesløs Vejle og Arup Vejle samt Østerild Fjord.

Vejlerne ejes af Aage V. Jensens naturfond, der har opført fugletårne ved næsten alle de nævnte vejler.

Link til folder, der viser fugletårnenes placering

   

Mere om Vejlerne findes her . For den fugleinteresserede er der flere spændende lokaliteter at besøge i det nordvestjyske f.eks.  Agerø, Måge Odde, Ove Sø, Agger Tange, Hanstholm Havn/Roshage, Hanstholm Fyrhaver, Hovsør Dæmningen, Bulbjerg og Vilsted Sø.