Hawboernes Hus

Hawboernes Hus er navnet på det lokale forsamlingshus  i Lild Strand. Forsamlingshuset drives af Hawboernes Forening og er et vigtigt samlingssted for fastboende og sommerhusbeboere.

Der er plads til 125 spisende gæster i den store sal, og der er køkkenfaciliteter i sidebygningen.

I den lille sal er der en udstilling af lokalhistoriske billeder.

Ved indgangsdøren hænger byens hjertestarter.

Hawboernes Hus ligger på Harrebakkevej 1

Kontakt til Hawboernes Hus

Hawboernes Hus


Opdækning til fest i den store sal