KreativitetsHuset

Den gamle købmandsforretning i Lild Strand er købt, og nu skal denne indrettes til et hus, der kan danne rammen om en række kreative aktiviteter i samspil med naturen.

Indretningen af KreativitetsHuset er i en løbende proces.

Målet er, at KreativitetsHuset i Strandkanten bliver det kreative samlingspunkt
for lokale kunstnere, beboere, turister og fritidshusfolk.

I sommerperioden indrettes en lille café i butikslokalet.

Endvidere vil det blive muligt at leje sig ind og overnatte på stedet. 

 

Adressen er Strandvejen 99

Se mere om projektet:

facebook: KreativitetsHuset

Hjemmeside: KreativitetsHuset